Jak sprawdzić wynik egzaminu?

Aby sprawdzić swój wynik egzaminu należy wpisać Certificate/Candidate number i Secret number.

Kiedy są publikowane wyniki egzaminu?

Wyniki sesji w wersji papierowej dostępne są po około 4 tygodniach, a sesji komputerowej po około 2 tygodniach od dnia egzaminu. WAŻNE: Centra Egzaminacyjne "FORUM KALISZ" oraz "GLS Sprachenzentrum Berlin" nie posiadają dostępu do loginów i haseł kandydatów i nie udzielają informacji o wynikach egzaminów mailowo ani telefonicznie. Kandydaci sprawdzają wyniki swoich egzaminów indywidualnie na stronie internetowej lub drogą pocztową.